Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

1.8.2022, 7:23
Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Podľa Európskeho programu v oblasti zručností by sa v EÚ do roku 2025 malo každoročne zúčastniť na vzdelávaní sa 30 % populácie dospelých s nízkou kvalifikáciou a 50 % celej dospelej populácie. Medzinárodné merania Adult education survey (AES) z roku 2016 ukázali podstatne nižšiu zapojenosť dospelých do vzdelávania sa (18 % a 38 %). Keďže ďalšie výsledky AES budú k dispozícii až v roku 2023, Cedefop zrealizoval 40 466 telefonických rozhovorov s dospelými z členských štátov EÚ, Islandu a Nórska od mája do júla 2019. Hoci metodika výskumu je iná ako v AES, výsledky sú podobné (17 % a 38 %). Ukazuje sa teda, že bez presnejšie zameraných opatrení na potreby jednotlivých dospelých je dosiahnutie vyššie uvedených cieľov EÚ ohrozené. Výsledky prieskumu Cedefopu ukazujú, že dospelí oceňujú význam vzdelávania sa a že nielen vysokokvalifikovaní, ale prekvapujúco aj nízkokvalifikovaní pociťujú potrebu získavania nových zručností potrebných pre výkon práce. Poradenstvo pre vypracovanie plánov profesijného rozvoja, ktoré by zodpovedali individuálnym potrebám i potrebám zamestnávateľov, a individuálne vzdelávacie účty poskytujúce dospelým prostriedky na ďalšie vzdelávanie by mohli byť správnym krokom k zlepšeniu. Podrobná 161-stranová správa z prieskumu je tu.


Stručná správa Cedefopu je tu.
Preklad stručnej správy do slovenčiny je tu.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama