Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Národné implementačné plány rozvoja OVP

11.7.2023, 13:42
Národné implementačné plány rozvoja OVP Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

V NIP si krajiny samy vybrali priority reforiem OVP v reakcii na odporúčanie Rady o OVP pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť a Osnabrückú deklaráciu. 18 krajín pracuje na revízii štandardov OVP, 18 krajín zdôrazňuje potrebu prierezových a základných zručností, v 16 krajinách sa do štandardov a kurikula OVP zapracujú digitálne zručnosti a kompetencie a v 12 krajinách sa bude pracovať na zelenej transformácii a postupoch, ktoré viac podporujú udržateľný rozvoj v OVP. 18 krajín plánuje vytvoriť alebo podporiť centrá excelentnosti OVP, pričom Cedefop si explicitne všíma, že na Slovensku sa vybudujú centrá excelentnosti OVP, ktoré budú pôsobiť v spolupráci s podnikmi ako inovačné centrá poskytujúce kariérové poradenstvo, iniciačné a ďalšie OVP v prepojení na trh práce. Tento zámer úzko súvisí s ďalšími témami, ktoré sú atraktívne nielen pre Slovensko: 21 krajín plánuje zapojiť do tvorby, riadenia a poskytovania OVP široké spektrum vplyvných aktérov vrátane sociálnych partnerov. 19 krajín plánuje posilniť vzdelávanie v pracovnom prostredí (work-based learning), 15 krajín plánuje vytvoriť alebo vyvinúť nástroje na zhromažďovanie informácií o zručnostiach (skills intelligence) a trasovanie absolventov (graduate tracking). Je dôležité upozorniť, že zahraničné skúsenosti všetkých krajín s podobnými plánmi nám môžu byť veľmi prospešné. Cedefop si uvedomuje výhody štúdia zahraničných skúseností, a preto zároveň ohlasuje nový komparatívny nástroj „Timeline of VET policies in Europe (Časová os politík OVP v Európe)“, ktorý umožní sledovať  zavádzanie a vývoj týkajúci sa všetkých významných stratégií, akčných plánov, právnych aktov a praktických opatrení v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania.

Stručná správa Cedefopu je tu.
Preklad stručnej správy do slovenčiny je tu.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama