Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Národné správy OVP

V tejto sekcii nájdete národné správy OVP vrátane špeciálnej národnej správy OVP, ktorá sa pripravuje pri príležitosti predsedníctva krajiny v Rade EÚ, a krátke šesťstranové prehľady národných systémov pod názvom OVP pod drobnohľadom (Spotlight on VET).

 

Národné správy OVP

Národné správy (Country reports) prinášajú aktuálne informácie o národnom systéme OVP. Do roku 2008 boli známe pod názvom Tematické prehľady (Thematic overviews). Správy sa vypracúvajú v angličtine podľa jednotnej štruktúry. Sú k dispozícii na stránke Cedefopu. Od roku 2014 sa aktualizujú raz za dva roky. Najnovšie vydania sú publikované tak, aby bolo možné naraz prehliadať a porovnávať témy a podtémy za jednotlivé krajiny. Dostanete sa k nim aj kliknutím na logo  .

Novinkou, ktorú Cedefop vytvoril a sprístupnil v roku 2019, je databáza VET in Europe, ktorá umožní tvorcom politík, sociálnym partnerom, výskumníkom a iným aktérom porovnávať systémy OVP v jednotlivých štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku. Informácie sú štruktúrované podľa tém a tiež podľa typov programov vrátane úrovne kvalifikácie, podielu vzdelávania v pracovnom prostredí, poskytovateľov programov a cieľových skupín. Pri spracúvaní informácií Cedefop vychádzal zo správ pripravených sieťou ReferNet. Informácie sa dajú z databázy stiahnuť ako ucelené správy vo formáte pdf. Aktualizácia databázy sa predpokladá raz za dva roky. Dostanete sa do nej aj kliknutím na logo

.

 

Národné správy o OVP za Slovensko

Správy za všetky krajiny siete od roku 2005

 

Špeciálne národné správy predsedníckych krajín v Rade EÚ

Okrem národných správ pripravujú krajiny, ktoré v danom období predsedajú EÚ, dokument o svojom systéme OVP s podtitulom Krátky opis (Short description). Krátky opis sa vydáva aj v tlačenej forme. Tieto dokumenty sú publikované vo viacerých európskych jazykoch a nájdete ich tu.

 

Prehľad systému OVP

Stručné prehľady systému OVP vo forme letáku boli pôvodne publikované pre krajiny predsedajúce v danom období v Rade EÚ. V roku 2013 ich vypracovali v spolupráci s Cedefopom a podľa jednotnej štruktúry Cedefopu všetky krajiny ReferNetu. K dispozícii sú na špecializovanej stránke Cedefopu. V roku 2015 bolo publikované výročné vydanie obsahujúce aktualizované prehľady všetkých partnerských krajín v jednej publikácii, ktorá je k dispozícii tu.
V roku 2016 pripravil Cedefop v spolupráci s ReferNetom Slovakia stručný prehľad systému OVP na Slovensku pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.
V roku 2019 bolo publikované ďalšie vydanie s prehľadmi systémov OVP všetkých partnerských krajín - kompilácia 2018, k dispozícii je tu.
Kompilácia 2020, vydaná v roku 2021, je k dispozícii tu

Prehľad systému OVP na Slovensku

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama