Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

22.3.2022, 16:18
Cedefop vydal Európsky index zručností 2022 Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Celkové skóre je vypočítané na základe 15 indikátorov a umožňuje určiť „vzdialenosť od ideálneho výkonu“, ktorým je najvyšší dosiahnutý výkon ktoroukoľvek krajinou za obdobie 7 rokov a ktorému prislúcha 100 bodov. Slovensko teda dosiahlo 53 % ideálneho výkonu a jeho „priestor na zlepšenie“ je na úrovni 47 %.

Okrem tohto celkového skóre ESI prináša porovnanie výkonu v troch pilieroch a celkovo v 15 indikátoroch:

Prvý pilier „Rozvoj zručností“ je tvorený 6 indikátormi, pričom tri sa týkajú vzdelávacieho systému a všeobecného vzdelávania a ďalšie tri kvalifikačného systému a odborného vzdelávania.
Druhý pilier „Aktivácia zručností“ je tvorený 4 indikátormi, pričom dva sa týkajú prechodu do zamestnania a dva účasti (ekonomickej aktivity) na trhu práce.
Tretí pilier „Zosúladenie zručností“ je tvorený 5 indikátormi, pričom dva sa týkajú nevyužívania nadobudnutých zručností (nezamestnanosti) a tri nesúladu vo využívaní nadobudnutých zručností u zamestnaných.

Kým Česko je dlhodobo premiantom EÚ, Slovensko je v podpriemere. Hoci Slovensko investuje intenzívne do rozvoja duálneho vzdelávania, jeho vplyv na ESI nie je vidieť. V Česku systém duálneho vzdelávania v tej podobe ako u nás neexistuje, a napriek tomu má v ESI skvelé výsledky. Podpora priamej spolupráce škôl s podnikmi aj v iných formách ako duáli je zrejme dôležitejšia. Vzhľadom na výraznú kritiku zo strany zamestnávateľov bude asi prekvapujúce, že najlepší výsledok dosahuje Slovensko v treťom pilieri „Zosúladenie zručností“, i keď aj tu zaostáva za Českom. V jednom z 15 indikátorov, v indikátore „Kvalifikačný nesúlad“, sa Slovensko dokonca umiestnilo na druhom mieste (86/100) za Českom (96/100). Je to pozoruhodné aj preto, že kritika kvalifikačného nesúladu je na Slovensku veľmi hlasná.

Podrobná informácia o ESI 2022 vrátane výsledkov v jednotlivých indikátoroch je k dispozícii v angličtine v technickej správe. Výsledky jednotlivých krajín v ESI 2020-2022 sú prehľadne zobrazené na špecializovanej stránke ESI. Porovnanie výkonu Slovenska a Česka v troch pilieroch a celkovo v ESI 2020-2022 je v nasledujúcej tabuľke.

 

Pozn. Údaje za rok 2020, ktoré sme zverejnili v informácii o ESI 2020 VÝSLEDKY EURÓPSKEHO INDEXU ZRUČNOSTÍ (ESI 2020), nie je možné vzťahovať k hodnotám za rok 2020 zverejnené teraz, keďže Cedefop zmenil metodiku výpočtu hodnôt ESI 2020-2022.

 Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama