Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Zdroje Cedefopu

Cedefop prináša bohaté zdroje informácií pre odborníkov, predstaviteľov decíznej sféry i pracovníkov prakticky pôsobiacich v oblasti OVP. Informácie o aktuálnom dianí v Cedefope ako aj o aktuálnom dianí v odbornom vzdelávaní a príprave v EÚ nájdete  v bulletine Cedefop Newsletter.

Cez odkazy v tejto časti našej webovej stránky sa dostanete priamo na špecializované sekcie stránky Cedefopu, kde si môžete vyhľadať informácie, ktoré Vás zaujímajú. K dispozícii sú v angličtine, resp. aj ďalších európskych jazykoch.

  • V sekcii Databázy Cedefopu sú linky na projekt Cedefopu VET in Europe, kde nájdete materiály o systémoch OVP v partnerských krajinách siete ReferNet a linku na bibliografickú databázu Cedefopu VET-Bib, do ktorej prispieva aj sieť ReferNet.
  • Publikácie (Publications) sú výsledkom výskumných aktivít Cedefopu. Sú k dispozícii v tlačenej a/alebo elektronickej verzii. Tlačené verzie si môžete objednať priamo na danej stránke Cedefopu. Väčšina publikácii, najmä novších, je zadarmo, niektoré získate za poplatok.
  • Tlačové správy (Press releases) prinášajú aktuálne informácie o vydaných publikáciách Cedefopu, o pripravovaných a uskutočnených konferenciách a iných podujatiach a o významných udalostiach Cedefopu.
  • Stručné správy (Briefing notes) uvádzajú zhrnutie výsledkov analýz, štúdii, publikácií. Môžu byť doplnené o najdôležitejšie štatistické údaje.
  • Pod názvom Podujatia a udalosti (Events) získate informácie o pripravovaných konferenciách, seminároch či workshopoch. Informácia väčšinou obsahuje aj odkaz na stránku konkrétneho podujatia, kde o ňom nájdete ďalšie podrobnosti.
  • Pod názvom Výzvy – príležitosti nájdete informácie o možnostiach spolupracovať s Cedefopom.
  • Pod názvom Spravodaje Cedefopu je zatiaľ k dispozícii Spravodaj Cedefopu (Cedefop Newsletter) prinášajúci informácie o aktuálnych aktivitách a podujatiach Cedefopu. Neskôr bude z tohto odkazu dostupný aj spravodaj Skillsnet e-bulletin
  • Časopis Skillset and match prináša informácie a analýzy týkajúce sa systémov, politík, výskumu a praxe OVP.

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama