Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


O sieti ReferNet

Hlavnou úlohou siete ReferNet je poskytovať informácie o vývoji odborného vzdelávania a prípravy v členských krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande. Zoznam pracovísk každej z členských krajín ReferNetu zodpovedných za  zber informácií nájdete tu. Kontakt na pracovisko ReferNet Slovakia je aj tu. Spracované informácie sa sprístupňujú na špecializovaných webových stránkach a v databázach, ktoré spravuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop).

Informácie poskytujú vhľad do národných systémov OVP a slúžia Cedefopu a iným záujemcom ako podklad pre komparatívne analýzy. Hlavnými zdrojmi informácií sú monitorovacie správy spracovávané každoročne podľa štruktúry dohodnutej Cedefopom a špecialistami siete ReferNet. Sú to najmä Národné správy OVP, tematické správy a krátke správy. Pri vypracovávaní správ SNO spolupracuje s ďalšími odborníkmi z iných inštitúcií.

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama