Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Nová stratégia pre výskum a vývoj

18.7.2011, 13:51
Nová stratégia pre výskum a vývoj Pod gesciou ministra financií Ivana Mikloša a splnomocnenca vlády pre znalostnú ekonomiku Martina Bruncka bol spracovaný a na pripomienkové konanie predložený materiál Minerva 2.0. Tento dokument nadväzuje na stratégiu Minerva z roku 2005

Pod gesciou ministra financií Ivana Mikloša a splnomocnenca vlády pre znalostnú ekonomiku  Martina Bruncka bol spracovaný a na pripomienkové konanie predložený materiál Minerva 2.0. Tento dokument nadväzuje na stratégiu Minerva z roku 2005 a má nahradiť stratégiu predchádzajúcej vlády Slovensko 21. Stratégia má vytvoriť efektívne nástroje na vybudovanie vzdelanostnej ekonomiky. Hlavnou úlohou Minervy 2.0 je zabezpečiť koordináciu medzi aktivitami jednotlivých ministerstiev. Podpora výskumu a vývoja a jeho lepšia organizácia má byť dosiahnutá reformou riadenia vysokých škôl, zásadnou reformou Slovenskej akadémie vied a novými grantovými systémami na podporu výskumu. Materiál je k dispozícii na stránke Ministerstva financií SR tu a na portáli materiiálov na pripomienkove konanie tu.
Podtitul tohto dokumentu znie Slovensko do prvej ligy, čím vláda deklaruje ambície prekonať súčasné zaostávanie vo vede, výskume a inováciách. Rozhodnutie vlády investovať 1% HDP na vedu a výskum v roku 2020, teda o 2 percentuálne body menej ako je benčmark EÚ na rok 2020, a teda významne menej ako investujú nielen krajiny „prvej ligy“, ale aj krajiny s podobnými problémami ako má Slovensko, však v tomto kontexte pôsobí veľmi rozpačito. 
Vláda počíta so schválením dokumentu Minerva 2.0 koncom leta s tým, že prvé opatrenia by boli účinné už začiatkom roka 2012.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama