Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Komparatívna štatistika mesiaca – marec-apríl 2013

21.10.2013, 10:24
Komparatívna štatistika mesiaca – marec-apríl 2013 V tejto štatistike mesiaca si CEDEFOP všíma nárast podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí porovnaním ich podielu v populáciách 55 až 64-ročných a 25 až 34-ročných. Čo táto štatistika hovorí o Slovensku?

V tejto štatistike mesiaca si CEDEFOP všíma nárast podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí porovnaním ich podielu v populáciách 55 až 64-ročných a 25 až 34-ročných. Čo táto štatistika hovorí o Slovensku? V oboch vekových kategóriách je podiel vysokoškolsky vzdelaných na Slovensku hlboko pod priemerom EÚ. Menší podiel vysokoškolsky vzdelaných v  kategórii 25 až 34-ročných majú len štyri krajiny - Malta, Rumunsko, Rakúsko a Taliansko. Je očividné, že podstatná väčšina krajín EÚ prekročí benčmark EÚ 2020 predpokladajúci  40 % 30 až 34-ročných s vysokoškolským vzdelaním v roku 2020. Už teraz ho plnia alebo majú na dosah spomedzi krajín, ktoré vstúpili do EÚ spolu s nami, Cyprus, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovinsko. Nárast vysokoškolsky vzdelaných na Slovensku v benčmarkovanej kategórii 30 až 34-ročných z 10,6 % v roku 2000 na 23,7 % v  roku 2012 je impozantný, avšak z európskeho hľadiska nijak mimoriadny, jeho tempo je pod úrovňou nárastu v EÚ27. Na rozdiel od toho, čo počúvame takmer denne, že Slovensko má priveľa vysokoškolákov, musíme skonštatovať, že tomu tak prinajmenej zo štatistického hľadiska nie je. Problém je v inom, v kvalite vysokoškolského vzdelania, v diskutabilných profiloch bakalárov, ktorí nie sú pripravovaní pre vstup na trh práce, a v nedostatku dopytu po vysokoškolsky vzdelaných absolventoch v slovenskej ekonomike. Naša ekonomika vytvára miesta skôr pre stredoškolsky než vysokoškolsky vzdelané sily. Na druhej strane naše vysoké školy  zároveň ponúkajú nedostatok vysokoškolsky vzdelaných absolventov v odvetviach s rastovým potenciálom (najmä v informačných technológiách).Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama