Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Komparatívna štatistika mesiaca – január 2013

21.10.2013, 12:26
Komparatívna štatistika mesiaca – január 2013 V tejto štatistike mesiaca opierajúcej sa o údaje výberového zisťovania pracovných síl Cedefop porovnal vzdelávacie správanie 18 až 24-ročných absolventov všeobecného a odborného prúdu sekundárneho a postsekundárneho vzdelávania. V čom sú tieto údaje zaujímavé pre Slovensko?

V tejto štatistike mesiaca opierajúcej sa o údaje výberového zisťovania pracovných síl sa Cedefop vrátil k údajom špeciálneho modulu výberového zisťovania pracovných síl z roku 2009 (Eurostat, LFS – AHM, 2009), aby porovnal vzdelávacie správanie 18 až 24-ročných absolventov všeobecného a odborného (OVP) prúdu sekundárneho a postsekundárneho vzdelávania (ISCED 3 a 4). V čom je táto štatistika zaujímavá pre Slovensko?
V počte absolventov všeobecného prúdu vzdelávania (svetlomodrý štvorček) je Slovensko s 84 % ďalej sa vzdelávajúcich absolventov v prvej päťke krajín EÚ, vysoko nad priemerom EÚ27 (75 %). Pri absolventoch OVP je Slovensko s 28 % ďalej sa vzdelávajúcich absolventov siedmou „najhoršou“  krajinou, významne  pod priemerom EÚ27 (31 %). Na prvý pohľad si môžeme povedať, že to nie je nič dramatické, veď napr. ekonomicky veľmi úspešné Nemecko vykázalo len 16 % absolventov OVP, ktorí sa v skúmanom čase ďalej vzdelávali, a nakoniec je predsa v povahe veci, že absolventi všeobecného prúdu  pokračujú vo vzdelávaní a vstupujú na trh práce neskôr ako absolventi  OVP, ktorí sa pripravujú na povolanie a vstup na trh práce. Problém je však v tom, že krajiny s „horším“ výsledkom nemajú ani zďaleka taký silný prúd sekundárneho odborného vzdelávania ako Slovensko. Jedinou výnimkou je Nemecko. Avšak Nemecko dlhodobo vykazuje mimoriadne nízku mieru nezamestnanosti mladých ľudí a Slovensko naopak mimoriadne vysokú. Máme teda dvojnásobný problém. Absolventi OVP majú problém sa zamestnať a zároveň nepokračujú ani vo vzdelávaní. Toto však nie sú tie dva problémy, ktoré máme na mysli. Je to jeden a ten istý dlhodobo diskutovaný a zároveň neriešený problém, problém  krízy OVP na Slovensku. Ten druhý problém naopak nediskutujeme a ignorujeme - je ním štruktúra slovenskej ekonomiky a z nej vyplývajúci dopyt po pracovnej sile.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama