Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

19.9.2016, 18:44
Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT) 18-20.10.2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za OVP, spojené s konferenciou „Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities“.

V dňoch 18 – 20. októbra 2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT), spojené s konferenciou Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities

Počas prvého dňa účastníci DGVT navštívia firmu ZF Boge Elastmetall Slovakia v Trnave, kde sa oboznámia so slovenským modelom duálneho vzdelávania. Druhý deň predpoludním sa uskutoční plenárne zasadnutie DGVT, na ktorom sa bude diskutovať o dokumente Nový program v oblasti zručností pre Európu, o stave implementácie strednodobých cieľov v oblasti OVP na roky 2015 – 2020 (Riga conclusions 2015) a o úlohe OVP pri integrácii migrantov. Popoludní sa uskutoční konferencia o skúsenostiach krajín EÚ s reformami OVP a implementáciou podnetov Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie. Po prezentácii slovenského modelu duálneho vzdelávania budú nasledovať paralelné workshopy zamerané na partnerské hodnotenie (peer review) výsledkov reforiem v partnerských krajinách v štyroch oblastiach (regulačný rámec, spolupráca so zamestnávateľmi, vzdelávanie dospelých a vysokoškolské OVP). Práca vo workshopoch bude pokračovať aj tretí deň predpoludním.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama