Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2012

10.1.2013, 15:41
Komparatívna štatistika mesiaca – december 2012 Decembrová štatistika Cedefopu ukazuje, prečo je na Slovensku dôležité skončiť strednú školu. Až 74 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí nezískali aspoň výučný list (ISCED 3C), bolo v roku 2011 nezamestnaných. Teda asi len štvrtina mladých ľudí s nízkym vzdelaním sa dokázala zamestnať.

Decembrová štatistika Cedefopu ukazuje, prečo je na Slovensku dôležité skončiť strednú školu. Až 74 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí nezískali aspoň výučný list (ISCED 3C), bolo v roku 2011 nezamestnaných. Teda asi len štvrtina mladých ľudí s nízkym vzdelaním sa dokázala zamestnať. Toto je po Bulharsku a Írsku tretí najhorší výsledok spomedzi krajín EÚ. Môžeme sa utešovať tým, že ako vidieť na pravej stupnici a hodnotách vyznačených plným tmavým trojuholníkom (▲), počet mladých ľudí s nízkym vzdelaním je na Slovensku, podobne ako v Česku, Slovinsku a Poľsku, veľmi nízky. Je to len 5 % populácie 18 až 24-ročných, pričom priemer EÚ je 13,5 %. Situácia je však trošku zložitejšia. Tieto údaje sa na Slovensku opierajú o štatistické zisťovanie na vzorke 10250 ubytovaní trvalého charakteru („bytov“) a je možné, že štatistická chyba a prípadné problémy pri výbere „bytov“ do vzorky maskujú vážny problém - disproporčné zastúpenie obyvateľstva rómskej národnosti a rómskeho etnika medzi nízko vzdelanými. Odhady z iných zdrojov naznačujú, že podiel nízko vzdelaných, a teda ťažko zamestnateľných mladých ľudí bez kvalifikácie dosahuje na Slovensku viac než 10 % populácie 18 až 24-ročných. Nech už sú skutočné údaje akékoľvek, Slovensko musí čím skôr vytvoriť ponuku kurzov odborného vzdelávania a prípravy zameraných na výkon profesií menej náročných na úroveň všeobecného vzdelania. Tri roky k výučnému listu sú pre časť mládeže na Slovensku nepochybne pridlhou cestou. Nadobudnutie jednoduchých kvalifikácií vedúcich k zamestnaniu a následne možno i k ďalšiemu štúdiu je alternatívou, po ktorej volajú slovenskí experti už dlhú dobu. Nedávne odporúčania Rady EÚ pre Slovensko snáď pomôžu naštartovať aktivity, ktoré napomôžu riešiť problém, ktorý hrozí prerásť v budúcnosti do vážneho sociálneho konfliktu.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama