Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Benčmarky na rok 2020

18.7.2011, 15:57
Benčmarky na rok 2020 Vláda SR na svojom zasadnutí 20. apríla 2011 prijala Národný program reforiem na rok 2011, ktorým okrem iného spresnila benčmarky (referenčné úrovne), ktoré chce dosiahnuť v roku 2020. Benčmarky zaujímavé z pohľadu odborného vzdelávania a prípravy sú zhrnuté do tabuľky.

Vláda SR na svojom zasadnutí 20. apríla 2011 prijala Národný program reforiem na rok 2011, ktorým okrem iného spresnila benčmarky (referenčné úrovne), ktoré chce dosiahnuť v roku 2020. Benčmarky zaujímavé z pohľadu odborného vzdelávania a prípravy sú zhrnuté do tabuľky.
Tri z benčmarkov sú hodné poznámky. Prvým (v štatistike skrytým) veľmi vážnym problémom je disproporčne vysoký výskyt odchodu zo školy (ešte pred nadobudnutím vzdelania aspoň na úrovni ISCED 3C) medzi žiakmi rómskeho pôvodu.
Druhým a veľmi negatívnym javom je pokračovanie v nedostatočnej podpore výskumu a vývoja. Plánovaný cieľ 1% HDP, nielen že nezodpovedá európskym víziám o modernej spoločnosti, ale ako cieľ na rok 2020 si SR kladie nižšiu mieru investovania do vedy a výskumu, ako je súčasná miera v krajinách porovnateľných so SR.
Tretím vážnym problémom je slabý výkon žiakov v medzinárodných meraniach výsledkov vzdelávania PISA. Žalostné výsledky v meraniach jednotlivých gramotností indikujú, že plánované zlepšenie tesne nad priemer do roku 2020 nie je v žiadnom prípade prelomové a už vôbec nie postačujúce pre krajinu, ktorá nechce zostať montážnou dielňou Európy.

 Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama