Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Publikácie ReferNetu

V tejto sekcii môžete nájsť správy a iné materiály, ktoré sú bohatým zdrojom informácií o dianí v odbornom vzdelávaní a príprave na Slovensku a partnerských krajinách siete ReferNet. Dokumenty sú v angličtine, v prípade niektorých správ za Slovensko aj v slovenskej verzii.

 • Národné správy OVP
  Obsahujú opisy a aktuálny vývoj národných systémov OVP v jednotlivých partnerských krajinách vrátane stručných prehľadov systému OVP pod názvom OVP pod drobnohľadom (Spotlight on VET). 
 • Tematické správy
  Obsahujú analýzy konkrétnych tém spracované podľa jednotného formátu Cedefopu.
 • Krátke správy
  Prinášajú informácie o aktuálnych otázkach v odbornom vzdelávaní a príprave.
 • Iné publikácie ReferNetu
  Obsahujú archív starších dokumentov, ktoré poskytujú informácie o pokroku v oblasti politiky OVP na národnej úrovni, ktoré boli hlavným zdrojom pre vypracovanie komparatívnych politických správ Cedefopu monitorujúcich pokrok v modernizácii systémov OVP v Európe. Obsahujú aj staršie správy o výsledkoch výskumu v OVP na národnej úrovni a krátke príspevky do časopisu Cedefop Info.

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama