Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


O Cedefope

Cedefop (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania) je agentúrou Európskej únie. Založený bol v roku 1975 a od roku 1995 sídli v meste Solún (Thessaloniki) v Grécku. Cieľom Cedefopu je prispievať k tvorbe politík odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na európskej úrovni a pomáhať Európskej komisii, členským štátom EÚ a sociálnym partnerom pri tvorbe vhodných politík odborného vzdelávania a prípravy.

Pridanou hodnotou Cedefopu je vysoká úroveň jeho komparatívnych analýz a odbornosti, nadobudnutej v rámci výskumu a spolupráce. Cedefop ich využíva na posilnenie európskej spolupráce v OVP a to tým, že:

  • poskytuje poradenstvo v oblasti politík OVP a technické poradenstvo týkajúce sa OVP a predkladá nové myšlienky v oblasti politík OVP,
  • vyplňuje medzery v poznatkoch a prináša nový pohľad, v ktorom sa identifikujú trendy a problémy v OVP,
  • zvyšuje povedomie týkajúce sa imidžu a dôležitosti OVP,
  • vytvára priestor pre tvorcov politík, sociálnych partnerov, výskumníkov a praktikov, aby sa mohli navzájom informovať o svojich myšlienkach,
  • podporuje a stimuluje spoločné európske prístupy, princípy a nástroje na zlepšenie OVP.

Cedofop vo svojej činnosti vychádzal zo strednodobých priorít, ktoré sa vypracúvali na obdobie troch rokov. Aktivity boli uvedené v ročnom pracovnom programe a výročnú správu predkladal Cedefop každý rok európskym inštitúciám. Od roku 2017 bol východiskom pre Cedefop nový programový dokument na roky 2017-20, neskôr na roky 2018-20, 2019-21, 2020-22, 2021-23, 2022-24. Cedefop rozširuje svoje informácie na webových stránkach, prostredníctvom publikácií, sietí, študijných pobytov, konferencií a seminárov. Viac informácií o Cedefope nájdete na webovej stránke www.cedefop.europa.eu.

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama