Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Databázy Cedefopu

V projekte Cedefopu VET in Europe nájdete publikácie o systémoch OVP v partnerských krajinách siete ReferNet (Národné správy OVP, predchádzajúce Tematické prehľady). Najnovšie vydania sú publikované aj vo forme databázy tak, aby bolo možné naraz prehliadať a porovnávať témy a podtémy za jednotlivé krajiny.

Podobne možno prehliadať aj podrobnejšie analýzy (Detailed thematic analysis) vypracované na niektorú z tém, ktoré boli súčasťou tematických prehľadov. Na stránke nájdete aj komparatívne prezentácie a analýzy, ktoré sumarizujú a porovnávajú informácie zamerané na určité témy medzi krajinami EÚ. Keďže ide o jeden z nosných projektov Cedefopu, môžete sa k nemu dostať cez stránku Cedefopu a cez našu hlavnú stránku aj kliknutím na logo

Bibliografická databáza VET-Bib predstavuje najväčšiu zbierku literatúry v Európe venovanej odbornému vzdelávaniu a príprave, vrátane odkazov na výskumné správy, politické a právne dokumenty EÚ, štatistiky, články z časopisov, databázy, webové stránky a tiež tzv. šedú (teda oficiálne nepublikovanú) literatúru. V súčasnosti obsahuje vyše 70-tisíc záznamov o publikáciách, ktoré boli pripravené v krajinách EÚ i mimo nej. Mnohé záznamy umožňujú stiahnuť si celý text dokumentu. V databáze sa dá vyhľadávať pomocou kľúčových slov obsiahnutých v tezaure European Training Thesaurus-ETT. Viac informácií o databáze nájdete na špecializovanej stránke Cedefopu. Do databázy sa môžete dostať zo stránky Cedefopu a z našej hlavnej stranky aj kliknutím na logo

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama