Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Publikácie ReferNetu

V tejto sekcii môžete nájsť správy a iné materiály, ktoré sú bohatým zdrojom informácií o dianí v odbornom vzdelávaní a príprave na Slovensku a partnerských krajinách siete ReferNet. Dokumenty sú v angličtine, v prípade niektorých správ za Slovensko aj v slovenskej verzii.

 • Národné správy OVP
  Obsahujú opisy a aktuálny vývoj národných systémov OVP v jednotlivých partnerských krajinách.
 • Správy o politikách OVP
  Poskytujú informácie o pokroku v oblasti politiky OVP na národnej úrovni. Tieto správy sú hlavným zdrojom pre vypracovanie komparatívnej politickej správy Cedefopu, v ktorej sa monitoruje pokrok v modernizácii systémov OVP v Európe.
 • Správy o výskume OVP
  Poskytujú informácie o najnovších výsledkoch výskumu v OVP na národnej úrovni. Na základe týchto správ pripravuje Cedefop prehľady o výskume v OVP v Európe.
 • Iné publikácie ReferNetu
  Prinášajú archív ďalších dokumentov zo súčasného aj predchádzajúceho obdobia, vypracovaných v aktuálnych i starších formátoch.

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama