Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

19.9.2016, 18:44
Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT) 18-20.10.2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za OVP, spojené s konferenciou „Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities“.

V dňoch 18 – 20. októbra 2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT), spojené s konferenciou Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities

Počas prvého dňa účastníci DGVT navštívia firmu ZF Boge Elastmetall Slovakia v Trnave, kde sa oboznámia so slovenským modelom duálneho vzdelávania. Druhý deň predpoludním sa uskutoční plenárne zasadnutie DGVT, na ktorom sa bude diskutovať o dokumente Nový program v oblasti zručností pre Európu, o stave implementácie strednodobých cieľov v oblasti OVP na roky 2015 – 2020 (Riga conclusions 2015) a o úlohe OVP pri integrácii migrantov. Popoludní sa uskutoční konferencia o skúsenostiach krajín EÚ s reformami OVP a implementáciou podnetov Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie. Po prezentácii slovenského modelu duálneho vzdelávania budú nasledovať paralelné workshopy zamerané na partnerské hodnotenie (peer review) výsledkov reforiem v partnerských krajinách v štyroch oblastiach (regulačný rámec, spolupráca so zamestnávateľmi, vzdelávanie dospelých a vysokoškolské OVP). Práca vo workshopoch bude pokračovať aj tretí deň predpoludním.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

Pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ pripravil Cedefop v spolupráci s ReferNetom Slovakia dve publikácie – Vocational education and training in Slovakia a Spotlight on VET: Slovakia. Takáto dvojica publikácií je k dispozícii o všetkých predsedníckych krajinách.

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

18-20.10.2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za OVP, spojené s konferenciou „Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities“.

Správa o kľúčových kompetenciách

Správa o kľúčových kompetenciách

Sieť ReferNet spracovala podľa požiadaviek a obsahovej štruktúry Cedefopu správy o implementácii kľúčových kompetencií v národných kurikulárnych dokumentoch.

Správa o učiteľoch a majstroch v OVP na Slovensku

Správa o učiteľoch a majstroch v OVP na Slovensku

Sieť ReferNet spracovala na návrh a podľa požiadaviek Cedefopu stručné správy o postavení učiteľov, majstrov a inštruktorov OVP „Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – mapping their professional development in the EU“.

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

Štatistika mesiaca ukazuje, že úroveň mladých dospelých (16 -29 rokov) na Slovensku je v čitateľskej gramotnosti pod úrovňou krajín OECD. Graf je spracovaný na základe prvých výsledkov medzinárodného prieskumu PIAAC zverejnených na jeseň 2013.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama