Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Správa o kľúčových kompetenciách

19.9.2016, 17:56
Správa o kľúčových kompetenciách Sieť ReferNet spracovala podľa požiadaviek a obsahovej štruktúry Cedefopu správy o implementácii kľúčových kompetencií v národných kurikulárnych dokumentoch.

Slovensko sa pri tvorbe štátnych vzdelávacích programov (ŠtVP) pre stredné odborné školy pôvodne zaoberalo ôsmimi kľúčovými kompetenciami uvedenými v dokumente „Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie“. V ŠtVP platných od roku 2008 sa však sústreďuje na šesť kľúčových kompetencií a v ŠtVP platných od roku 2014 na tri širšie koncipované (zoskupené) kompetencie.

Správy o jednotlivých krajinách budú v roku 2016 uverejnené v jednotnom formáte Cedefopu na stránke www.cedefop.europa.eu. V jednotlivých krajinách bude však draft správy zverejnený na národnej webovej stránke ReferNetu. Draft správy za Slovensko je k dispozícii na stránke webového sídla ReferNet Slovakia www.refernet.sk/ine-publikacie-refernetu.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

Pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ pripravil Cedefop v spolupráci s ReferNetom Slovakia dve publikácie – Vocational education and training in Slovakia a Spotlight on VET: Slovakia. Takáto dvojica publikácií je k dispozícii o všetkých predsedníckych krajinách.

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

18-20.10.2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za OVP, spojené s konferenciou „Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities“.

Správa o kľúčových kompetenciách

Správa o kľúčových kompetenciách

Sieť ReferNet spracovala podľa požiadaviek a obsahovej štruktúry Cedefopu správy o implementácii kľúčových kompetencií v národných kurikulárnych dokumentoch.

Správa o učiteľoch a majstroch v OVP na Slovensku

Správa o učiteľoch a majstroch v OVP na Slovensku

Sieť ReferNet spracovala na návrh a podľa požiadaviek Cedefopu stručné správy o postavení učiteľov, majstrov a inštruktorov OVP „Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – mapping their professional development in the EU“.

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

Štatistika mesiaca ukazuje, že úroveň mladých dospelých (16 -29 rokov) na Slovensku je v čitateľskej gramotnosti pod úrovňou krajín OECD. Graf je spracovaný na základe prvých výsledkov medzinárodného prieskumu PIAAC zverejnených na jeseň 2013.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama