Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

5.5.2021, 9:46
Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku Cedefop prináša množstvo informácií umožňujúcich porovnanie dopytu po zručnostiach na Slovensku s EÚ a jej členskými štátmi. V apríli sprístupnil novú stránku, ktorá prináša analýzy online inzerátov pracovných ponúk.

Počas online konferencie „Správna budúcnosť: na ceste k inteligentnejším informáciám o zručnostiach zameraným na ľudí“, ktorá sa konala 13. apríla 2021, Cedefop predstavil nový portál „Skills OVATE (Online Vacancy Analysis Tool for Europe)“.

V animovanom videu možno získať základnú informáciu o tomto novom produkte Cedefopu, ktorý analyzuje informácie o trhu práce vychádzajúce z online inzerátov pracovných ponúk (online job advertisements – OJA) v krajinách EÚ-27 a umožňuje aj porovnávanie medzi krajinami a vnútri krajiny. K dispozícii sú napr. dáta za rok 2020 vrátane dát o Slovensku 
– o dopytovaných zručnostiach; na vizualizáciu si možno vybrať jednu alebo viac krajín a získať prehľad o dopytovaných zručnostiach (v znení európskej klasifikácie ESCO alebo americkej klasifikácie zručností O*NET),
– o dopytovaných zamestnaniach; na vizualizáciu si možno vybrať jednu alebo viac krajín a získať prehľad o dopytovaných zamestnaniach (podľa klasifikácie zamestnaní ISCO) a dopytovaných zručnostiach (v znení európskej klasifikácie ESCO alebo americkej klasifikácie zručností O* NET), 
– o dopytovaných zamestnaniach podľa sektorov hospodárstva.

Nový portál doplňuje doterajšie analýzy trhu práce a dopytovaných zručností. Cedefop tak ponúka veľmi kvalitné a komplexné informácie o trhu práce: predvídanie a zosúlaďovanie zručností, analýzu veľkých údajov (big data) z online platforiem voľných pracovných miest, digitalizáciu, umelú inteligenciu a budúcnosť práce, európsky prieskum podnikov (v spolupráci s agentúrou Eurofound), európsky prieskum zručností a pracovných miest, európsky index zručností, prognózu zručností a zručnosti pre zelenú ekonomiku a jedinečnú platformu, ktorá ponúka dáta a informácie o potrebách zručností v povolaniach a odvetviach v Európe Skills Panorama.

Nadväzujúce štyri workshopy boli zamerané na niektoré špeciálne otázky a využitie aj ďalších produktov Cedefopu: na dlhodobé prognózovanie, aktuálne informácie o trhu práce prostredníctvom online inzerátov, postcovidový dopad na digitálne zručnosti a na využívanie informácií o trhu práce.

Cedefop zároveň pri príležitosti konferencie zverejnil niekoľko nových výskumných publikácií. Celá tlačová správa s linkami na nové publikácie a zaujímavé informácie je k dispozícii v slovenčine tu.

 Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Cedefop realizuje v 10 krajinách projekt zameraný na analýzu a porovnanie kvalifikácií. Výstupom je aj štúdia porovnania kvalifikácií IT technikov a zdravotníckych asistentov.

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Cedefop prináša výsledky prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní dospelých. Stručnú správu prinášame v slovenčine. V podrobnej správe v angličtine odporúčame pozrieť si výsledky o Slovensku.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama