Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Komparatívna štatistika mesiaca - september 2011

31.10.2011, 10:21
Komparatívna štatistika mesiaca - september 2011 Slovensko sa v roku 2009 umiestnilo na predpredposlednom mieste medzi krajinami EÚ27 v podiele verejných investícií vynaložených v rámci opatrení aktívnej politiky trhu práce (okrem služieb) do vzdelávania/odbornej prípravy.

Slovensko sa v roku 2009 umiestnilo na predpredposlednom mieste medzi krajinami EÚ27 v podiele verejných investícií vynaložených v rámci opatrení aktívnej politiky trhu práce (okrem služieb) do vzdelávania/odbornej prípravy. V porovnaní s priemerným podielom 43% v krajinách EÚ27 bol podiel na Slovensku pod 8% (v roku 2007 to bolo dokonca ešte menej). Najvyšší podiel výdavkov do vzdelávania/odbornej prípravy bol v roku 2009 v Estónsku, Rakúsku a Portugalsku, a to nad 60%. Podrobnosti o štatistike mesiaca Cedefopu, ktorú pripravili špecialisti Cedefopu za roky 2007 a 2009, nájdete tu. Pozreli sme sa na tieto štatistiky bližšie, pričom pri výpočtoch sme vychádzali zo zdrojových dát Eurostatu, ktoré sú k dispozícii v tabuľkách „lmp_expme_sk” a „lmp_expsumm” v časti Public expenditure on labour market policy (LMP) interventions, ktorú nájdete aj s podrobnejším členením jednotlivých incentív tu. Obidve tabuľky teda rozpisujú do podrobnejších položiek agregovaný údaj za Slovensko a priemer krajín EÚ27 z grafu prezentovaného Cedefopom.

 

Porovnanie štruktúry výdavkov s krajinami EÚ27 naznačuje, že Slovensko dáva porovnateľne menej na vzdelávanie/odbornú prípravu (7,7% oproti 42,6%) a viac na podporu podnikania (44,9% oproti 6,8%).

Z databáz Eurostatu sme pre vás vybrali aj výdavky (v miliónoch EUR) v časových radoch a po položkách za aktívnu (kódy 1-7) aj pasívnu politiku (kódy 8-9) trhu práce na Slovensku.

 

Porovnanie rokov 2008 a 2009 ukazuje reakcie na krízu - prudký nárast výdavkov v dôsledku poklesu pracovných príležitostí (kódy 8 a 9), nárast výdavkov na udržanie zamestnanosti (kódy 4 a 5). Pochopiteľne, pre čas krízy poklesla priama stimulácia nových pracovných miest (kód 6), menej pochopiteľne sa však len málo využila príležitosť výrazne posilniť vzdelávanie (kód 2). Nepochybne to naznačuje aj pochybnosti o účinnosti vzdelávania a jeho priameho dopadu na zamestnateľnosť. Pri porovnaní s rokom 2004 je veľmi nápadná snaha podporiť podnikanie nezamestnaných (kód 7). Bolo by však potrebné preskúmať dopady tohto opatrenia, ktoré je nepochybne atraktívne pre politikov i obyvateľstvo, avšak jeho skutočná účinnosť nie je známa. Prieskum účinnosti opatrení aj pri iných položkách uvedených v tabuľke by však určite pomohol prispieť k skvalitneniu služieb zamestnanosti ako celku.

 

 Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Cedefop realizuje v 10 krajinách projekt zameraný na analýzu a porovnanie kvalifikácií. Výstupom je aj štúdia porovnania kvalifikácií IT technikov a zdravotníckych asistentov.

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Cedefop prináša výsledky prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní dospelých. Stručnú správu prinášame v slovenčine. V podrobnej správe v angličtine odporúčame pozrieť si výsledky o Slovensku.

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Cedefop prináša množstvo informácií umožňujúcich porovnanie dopytu po zručnostiach na Slovensku s EÚ a jej členskými štátmi. V apríli sprístupnil novú stránku, ktorá prináša analýzy online inzerátov pracovných ponúk.

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Stručná správa Cedefopu z júna 2020 o vzdelávaní učňovského typu pre dospelých prináša informácie o možnostiach vzdelávania dospelých takouto formou v krajinách EÚ. Vzdelávanie učňovského typu sa poskytuje rozmanitými spôsobmi a čoraz viac sa sprístupňuje aj dospelým.

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Decembrová stručná správa Cedefopu upozorňuje na myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, diskutovanej aj u nás, spojených so systémom validácie zručností a certifikácie „malých“ kvalifikácií, ktorý ešte len musíme vybudovať, a s flexibilným a bezplatným poradenstvom.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama