Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Európsky index zručností (European Skills Index)

29.11.2020, 22:12
Európsky index zručností (European Skills Index) Cedefop porovnal výkonnosť vzdelávacích a kvalifikačných systémov 31 krajín pomocou Európskeho indexu zručností (ESI). Slovensko získalo 60 bodov zo 100 a kleslo zo 16. miesta v roku 2018 na 19. miesto v roku 2020. Česko získalo 77 bodov a obhájilo 1. miesto.

ESI je kompozitný ukazovateľ, zložený z 15 indikátorov zoskupených do troch pilierov a šiestich subpilierov, pričom každý indikátor meria odlišný aspekt vzdelávacích a kvalifikačných systémov členov EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska. Pri každom z 15 indikátorov sa porovnáva skóre krajiny s „ideálom“, ktorým je najlepší výkon spomedzi všetkých 31 krajín dosiahnutý počas obdobia siedmich rokov. Pri indikátore zohľadňujúcom výsledky v meraniach OECD PISA v čitateľskej gramotnosti, matematike a prírodných vedách sa Slovensko s 27 bodmi umiestnilo na 27. mieste a Česko so 60 bodmi na 18. mieste. Možno tiež povedať, že dosiahlo výkon 27 % oproti ideálu, zatiaľ čo Česko je so 60 % bližšie k ideálu. Pre obidve krajiny je to jeden z najhorších výsledkov. Naopak, skvelé výsledky dosiahli obe krajiny v porovnaní s inými v indikátore „kvalifikačný nesúlad“. Slovensko sa s 86 % umiestnilo na 2. mieste, Česko s 96 % na 1. mieste. Pri celkovom výsledku v ESI 2020 60 a 77 bodov možno teda povedať, že Slovensko napĺňa ideál na 60 % a Česko na 77 %. Viac o výsledkoch všetkých krajín tu.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Európsky index zručností (European Skills Index)

Európsky index zručností (European Skills Index)

Cedefop porovnal výkonnosť vzdelávacích a kvalifikačných systémov 31 krajín pomocou Európskeho indexu zručností (ESI). Slovensko získalo 60 bodov zo 100 a kleslo zo 16. miesta v roku 2018 na 19. miesto v roku 2020. Česko získalo 77 bodov a obhájilo 1. miesto.

Medzinárodná fotosúťaž #CedefopPhotoAward 2020

Medzinárodná fotosúťaž #CedefopPhotoAward 2020

Cedefop vyhlásil ďalší ročník fotosúťaže #CedefopPhotoAward, v ktorej môžu preukázať svoj talent žiaci v odbornom vzdelávaní a príprave a dospelí v ďalšom vzdelávaní z Európskej únie, Islandu a Nórska. Tematicky je tento ročník zameraný na rozvoj „zelených“ a digitálnych zručností.

Dotazník Európskej komisie o budúcnosti OVP

Dotazník Európskej komisie o budúcnosti OVP

Vyjadrite, prosím, v anonymnom dotazníku svoje názory na vývoj spoločnosti, ekonomiky a odborného vzdelávania a prípravy teraz a v budúcnosti. Odpovede sa očakávajú od pedagógov, zamestnávateľov a iných špecialistov z celej EÚ. Po kliknutí uvidíte sprievodný list k dotazníku.

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

Pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ pripravil Cedefop v spolupráci s ReferNetom Slovakia dve publikácie – Vocational education and training in Slovakia a Spotlight on VET: Slovakia. Takáto dvojica publikácií je k dispozícii o všetkých predsedníckych krajinách.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama