Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Európsky index zručností (European Skills Index)

29.11.2020, 22:12
Európsky index zručností (European Skills Index) Cedefop porovnal výkonnosť vzdelávacích a kvalifikačných systémov 31 krajín pomocou Európskeho indexu zručností (ESI). Slovensko získalo 60 bodov zo 100 a kleslo zo 16. miesta v roku 2018 na 19. miesto v roku 2020. Česko získalo 77 bodov a obhájilo 1. miesto.

ESI je kompozitný ukazovateľ, zložený z 15 indikátorov zoskupených do troch pilierov a šiestich subpilierov, pričom každý indikátor meria odlišný aspekt vzdelávacích a kvalifikačných systémov členov EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska. Pri každom z 15 indikátorov sa porovnáva skóre krajiny s „ideálom“, ktorým je najlepší výkon spomedzi všetkých 31 krajín dosiahnutý počas obdobia siedmich rokov. Pri indikátore zohľadňujúcom výsledky v meraniach OECD PISA v čitateľskej gramotnosti, matematike a prírodných vedách sa Slovensko s 27 bodmi umiestnilo na 27. mieste a Česko so 60 bodmi na 18. mieste. Možno tiež povedať, že dosiahlo výkon 27 % oproti ideálu, zatiaľ čo Česko je so 60 % bližšie k ideálu. Pre obidve krajiny je to jeden z najhorších výsledkov. Naopak, skvelé výsledky dosiahli obe krajiny v porovnaní s inými v indikátore „kvalifikačný nesúlad“. Slovensko sa s 86 % umiestnilo na 2. mieste, Česko s 96 % na 1. mieste. Pri celkovom výsledku v ESI 2020 60 a 77 bodov možno teda povedať, že Slovensko napĺňa ideál na 60 % a Česko na 77 %. Viac o výsledkoch všetkých krajín tu.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Stručná správa Cedefopu z júna 2020 o vzdelávaní učňovského typu pre dospelých prináša informácie o možnostiach vzdelávania dospelých takouto formou v krajinách EÚ. Vzdelávanie učňovského typu sa poskytuje rozmanitými spôsobmi a čoraz viac sa sprístupňuje aj dospelým.

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Decembrová stručná správa Cedefopu upozorňuje na myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, diskutovanej aj u nás, spojených so systémom validácie zručností a certifikácie „malých“ kvalifikácií, ktorý ešte len musíme vybudovať, a s flexibilným a bezplatným poradenstvom.

Európsky index zručností (European Skills Index)

Európsky index zručností (European Skills Index)

Cedefop porovnal výkonnosť vzdelávacích a kvalifikačných systémov 31 krajín pomocou Európskeho indexu zručností (ESI). Slovensko získalo 60 bodov zo 100 a kleslo zo 16. miesta v roku 2018 na 19. miesto v roku 2020. Česko získalo 77 bodov a obhájilo 1. miesto.

Medzinárodná fotosúťaž #CedefopPhotoAward 2020

Medzinárodná fotosúťaž #CedefopPhotoAward 2020

Cedefop vyhlásil ďalší ročník fotosúťaže #CedefopPhotoAward, v ktorej môžu preukázať svoj talent žiaci v odbornom vzdelávaní a príprave a dospelí v ďalšom vzdelávaní z Európskej únie, Islandu a Nórska. Tematicky je tento ročník zameraný na rozvoj „zelených“ a digitálnych zručností.

Dotazník Európskej komisie o budúcnosti OVP

Dotazník Európskej komisie o budúcnosti OVP

Vyjadrite, prosím, v anonymnom dotazníku svoje názory na vývoj spoločnosti, ekonomiky a odborného vzdelávania a prípravy teraz a v budúcnosti. Odpovede sa očakávajú od pedagógov, zamestnávateľov a iných špecialistov z celej EÚ. Po kliknutí uvidíte sprievodný list k dotazníku.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama