Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Európsky index zručností (European Skills Index)

29.11.2020, 22:12
Európsky index zručností (European Skills Index) Cedefop porovnal výkonnosť vzdelávacích a kvalifikačných systémov 31 krajín pomocou Európskeho indexu zručností (ESI). Slovensko získalo 60 bodov zo 100 a kleslo zo 16. miesta v roku 2018 na 19. miesto v roku 2020. Česko získalo 77 bodov a obhájilo 1. miesto.

ESI je kompozitný ukazovateľ, zložený z 15 indikátorov zoskupených do troch pilierov a šiestich subpilierov, pričom každý indikátor meria odlišný aspekt vzdelávacích a kvalifikačných systémov členov EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska. Pri každom z 15 indikátorov sa porovnáva skóre krajiny s „ideálom“, ktorým je najlepší výkon spomedzi všetkých 31 krajín dosiahnutý počas obdobia siedmich rokov. Pri indikátore zohľadňujúcom výsledky v meraniach OECD PISA v čitateľskej gramotnosti, matematike a prírodných vedách sa Slovensko s 27 bodmi umiestnilo na 27. mieste a Česko so 60 bodmi na 18. mieste. Možno tiež povedať, že dosiahlo výkon 27 % oproti ideálu, zatiaľ čo Česko je so 60 % bližšie k ideálu. Pre obidve krajiny je to jeden z najhorších výsledkov. Naopak, skvelé výsledky dosiahli obe krajiny v porovnaní s inými v indikátore „kvalifikačný nesúlad“. Slovensko sa s 86 % umiestnilo na 2. mieste, Česko s 96 % na 1. mieste. Pri celkovom výsledku v ESI 2020 60 a 77 bodov možno teda povedať, že Slovensko napĺňa ideál na 60 % a Česko na 77 %. Viac o výsledkoch všetkých krajín tu.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Národné implementačné plány rozvoja OVP

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja OVP. Táto stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, Nórsku a na Islande v období od roku 2020.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou OVP. Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti, a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022

Týmto indexom Cedefop zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností. Najúspešnejšou krajinou je Česko, ktoré dosiahlo 70 % ideálneho výkonu a obhájilo 1. miesto, zatiaľ čo Slovensko s 53 % skončilo na 19. mieste.

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

Poradenstvo je kľúčom ku kvalite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama