Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Benčmarky na rok 2020

18.7.2011, 15:57
Benčmarky na rok 2020 Vláda SR na svojom zasadnutí 20. apríla 2011 prijala Národný program reforiem na rok 2011, ktorým okrem iného spresnila benčmarky (referenčné úrovne), ktoré chce dosiahnuť v roku 2020. Benčmarky zaujímavé z pohľadu odborného vzdelávania a prípravy sú zhrnuté do tabuľky.

Vláda SR na svojom zasadnutí 20. apríla 2011 prijala Národný program reforiem na rok 2011, ktorým okrem iného spresnila benčmarky (referenčné úrovne), ktoré chce dosiahnuť v roku 2020. Benčmarky zaujímavé z pohľadu odborného vzdelávania a prípravy sú zhrnuté do tabuľky.
Tri z benčmarkov sú hodné poznámky. Prvým (v štatistike skrytým) veľmi vážnym problémom je disproporčne vysoký výskyt odchodu zo školy (ešte pred nadobudnutím vzdelania aspoň na úrovni ISCED 3C) medzi žiakmi rómskeho pôvodu.
Druhým a veľmi negatívnym javom je pokračovanie v nedostatočnej podpore výskumu a vývoja. Plánovaný cieľ 1% HDP, nielen že nezodpovedá európskym víziám o modernej spoločnosti, ale ako cieľ na rok 2020 si SR kladie nižšiu mieru investovania do vedy a výskumu, ako je súčasná miera v krajinách porovnateľných so SR.
Tretím vážnym problémom je slabý výkon žiakov v medzinárodných meraniach výsledkov vzdelávania PISA. Žalostné výsledky v meraniach jednotlivých gramotností indikujú, že plánované zlepšenie tesne nad priemer do roku 2020 nie je v žiadnom prípade prelomové a už vôbec nie postačujúce pre krajinu, ktorá nechce zostať montážnou dielňou Európy.

 Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Cedefop prináša výsledky prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní dospelých. Stručnú správu prinášame v slovenčine. V podrobnej správe v angličtine odporúčame pozrieť si výsledky o Slovensku.

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Cedefop prináša množstvo informácií umožňujúcich porovnanie dopytu po zručnostiach na Slovensku s EÚ a jej členskými štátmi. V apríli sprístupnil novú stránku, ktorá prináša analýzy online inzerátov pracovných ponúk.

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Stručná správa Cedefopu z júna 2020 o vzdelávaní učňovského typu pre dospelých prináša informácie o možnostiach vzdelávania dospelých takouto formou v krajinách EÚ. Vzdelávanie učňovského typu sa poskytuje rozmanitými spôsobmi a čoraz viac sa sprístupňuje aj dospelým.

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Decembrová stručná správa Cedefopu upozorňuje na myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, diskutovanej aj u nás, spojených so systémom validácie zručností a certifikácie „malých“ kvalifikácií, ktorý ešte len musíme vybudovať, a s flexibilným a bezplatným poradenstvom.

Európsky index zručností (European Skills Index)

Európsky index zručností (European Skills Index)

Cedefop porovnal výkonnosť vzdelávacích a kvalifikačných systémov 31 krajín pomocou Európskeho indexu zručností (ESI). Slovensko získalo 60 bodov zo 100 a kleslo zo 16. miesta v roku 2018 na 19. miesto v roku 2020. Česko získalo 77 bodov a obhájilo 1. miesto.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama