Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Správy o politikách OVP

Správy o politikách v OVP prinášajú informácie o pokroku pri dosahovaní cieľov dohodnutých v rámci európskej spolupráce v oblasti OVP.

 

Správy od roku 2015

Ciele v oblasti OVP na obdobie rokov 2015-2020 boli prijaté na stretnutí ministrov zodpovedných za OVP z krajín EÚ a EZVO (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a kandidátskych krajín EÚ v júni 2015 v Rige. Publikované sú v dokumente Riga conclusions 2015 (Závery z Rigy 2015), v slovenčine sú zhrnuté v prílohe dokumentu Európskej komisie tu. Partnerské krajiny siete ReferNet každoročne vypracúvajú správu o plnení týchto cieľov za svoju krajinu. Správy sú spolu s informáciami poskytnutými ministerstvami podkladom pre správu Cedefopu pripravovanú pre stretnutia zástupcov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT). V roku 2018 Cedefop spracoval a vydal správy za všetky krajiny, v ktorých zmapoval pokroch v plnení cieľov v rokoch 2015-2017. Správy sú k dispozícii na špecializovanej stránke Cedefopu.

Správa za Slovensko

 

Správy do roku 2014

Národné správy o politike OVP poskytujú informácie o pokroku v oblasti politiky OVP na národnej úrovni. Správy sa vypracúvali v angličtine podľa jednotnej štruktúry Cedefopu na základe požiadavky Európskej komisie. Boli hlavným zdrojom pre vypracovanie komparatívnej politickej správy Cedefopu, ktorá sa pripravovala pre stretnutia ministrov zodpovedných za OVP, venované európskej spolupráci v oblasti OVP (tzv. kodanský proces).

Národné správy o politike OPV (kodanský proces) za Slovensko

Národné správy o politike OVP za všetky krajiny siete sú dostupné v bibliografickej databáze Cedefopu VET-Bib. Správy si môžete vyhľadať na stránke rozšíreného vyhľadávania databázy tu. Pri kolónke Title zadajte slová national policy report (pre správy 2002-2010), resp. slová VET policy report (pre správy 2008), a stlačte gombík Search the catalogue.

 

Komparatívne politické správy Cedefopu

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama