Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Správy o politikách OVP

Národné správy o politike OVP poskytujú informácie o pokroku v oblasti politiky OVP na národnej úrovni. Správy sa vypracúvajú v angličtine podľa jednotnej štruktúry Cedefopu na základe požiadavky Európskej komisie. Sú hlavným zdrojom pre vypracovanie komparatívnej politickej správy Cedefopu, ktorá sa pripravuje pre stretnutia ministrov zodpovedných za OVP z krajín EÚ a EZVO (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a kandidátskych krajín EÚ, venované európskej spolupráci v oblasti OVP (tzv. kodanský proces).

Národné správy o politike OPV (kodanský proces) za Slovensko

Národné správy o politike OVP za všetky krajiny siete sú dostupné v bibliografickej databáze Cedefopu VET-Bib. Správy si môžete vyhľadať na stránke rozšíreného vyhľadávania databázy tu. Pri kolónke Title zadajte slová national policy report (pre správy 2002-2010), resp. slová VET policy report (pre správy 2008), a stlačte gombík Search the catalogue.

 

Komparatívne politické správy Cedefopu