Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Nová stratégia pre výskum a vývoj

18.7.2011, 13:51
Nová stratégia pre výskum a vývoj Pod gesciou ministra financií Ivana Mikloša a splnomocnenca vlády pre znalostnú ekonomiku Martina Bruncka bol spracovaný a na pripomienkové konanie predložený materiál Minerva 2.0. Tento dokument nadväzuje na stratégiu Minerva z roku 2005

Pod gesciou ministra financií Ivana Mikloša a splnomocnenca vlády pre znalostnú ekonomiku  Martina Bruncka bol spracovaný a na pripomienkové konanie predložený materiál Minerva 2.0. Tento dokument nadväzuje na stratégiu Minerva z roku 2005 a má nahradiť stratégiu predchádzajúcej vlády Slovensko 21. Stratégia má vytvoriť efektívne nástroje na vybudovanie vzdelanostnej ekonomiky. Hlavnou úlohou Minervy 2.0 je zabezpečiť koordináciu medzi aktivitami jednotlivých ministerstiev. Podpora výskumu a vývoja a jeho lepšia organizácia má byť dosiahnutá reformou riadenia vysokých škôl, zásadnou reformou Slovenskej akadémie vied a novými grantovými systémami na podporu výskumu. Materiál je k dispozícii na stránke Ministerstva financií SR tu a na portáli materiiálov na pripomienkove konanie tu.
Podtitul tohto dokumentu znie Slovensko do prvej ligy, čím vláda deklaruje ambície prekonať súčasné zaostávanie vo vede, výskume a inováciách. Rozhodnutie vlády investovať 1% HDP na vedu a výskum v roku 2020, teda o 2 percentuálne body menej ako je benčmark EÚ na rok 2020, a teda významne menej ako investujú nielen krajiny „prvej ligy“, ale aj krajiny s podobnými problémami ako má Slovensko, však v tomto kontexte pôsobí veľmi rozpačito. 
Vláda počíta so schválením dokumentu Minerva 2.0 koncom leta s tým, že prvé opatrenia by boli účinné už začiatkom roka 2012.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Cedefop realizuje v 10 krajinách projekt zameraný na analýzu a porovnanie kvalifikácií. Výstupom je aj štúdia porovnania kvalifikácií IT technikov a zdravotníckych asistentov.

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Cedefop prináša výsledky prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní dospelých. Stručnú správu prinášame v slovenčine. V podrobnej správe v angličtine odporúčame pozrieť si výsledky o Slovensku.

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Cedefop prináša množstvo informácií umožňujúcich porovnanie dopytu po zručnostiach na Slovensku s EÚ a jej členskými štátmi. V apríli sprístupnil novú stránku, ktorá prináša analýzy online inzerátov pracovných ponúk.

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Stručná správa Cedefopu z júna 2020 o vzdelávaní učňovského typu pre dospelých prináša informácie o možnostiach vzdelávania dospelých takouto formou v krajinách EÚ. Vzdelávanie učňovského typu sa poskytuje rozmanitými spôsobmi a čoraz viac sa sprístupňuje aj dospelým.

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Decembrová stručná správa Cedefopu upozorňuje na myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, diskutovanej aj u nás, spojených so systémom validácie zručností a certifikácie „malých“ kvalifikácií, ktorý ešte len musíme vybudovať, a s flexibilným a bezplatným poradenstvom.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama