Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Komparatívna štatistika mesiaca – marec-apríl 2013

21.10.2013, 10:24
Komparatívna štatistika mesiaca – marec-apríl 2013 V tejto štatistike mesiaca si CEDEFOP všíma nárast podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí porovnaním ich podielu v populáciách 55 až 64-ročných a 25 až 34-ročných. Čo táto štatistika hovorí o Slovensku?

V tejto štatistike mesiaca si CEDEFOP všíma nárast podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí porovnaním ich podielu v populáciách 55 až 64-ročných a 25 až 34-ročných. Čo táto štatistika hovorí o Slovensku? V oboch vekových kategóriách je podiel vysokoškolsky vzdelaných na Slovensku hlboko pod priemerom EÚ. Menší podiel vysokoškolsky vzdelaných v  kategórii 25 až 34-ročných majú len štyri krajiny - Malta, Rumunsko, Rakúsko a Taliansko. Je očividné, že podstatná väčšina krajín EÚ prekročí benčmark EÚ 2020 predpokladajúci  40 % 30 až 34-ročných s vysokoškolským vzdelaním v roku 2020. Už teraz ho plnia alebo majú na dosah spomedzi krajín, ktoré vstúpili do EÚ spolu s nami, Cyprus, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovinsko. Nárast vysokoškolsky vzdelaných na Slovensku v benčmarkovanej kategórii 30 až 34-ročných z 10,6 % v roku 2000 na 23,7 % v  roku 2012 je impozantný, avšak z európskeho hľadiska nijak mimoriadny, jeho tempo je pod úrovňou nárastu v EÚ27. Na rozdiel od toho, čo počúvame takmer denne, že Slovensko má priveľa vysokoškolákov, musíme skonštatovať, že tomu tak prinajmenej zo štatistického hľadiska nie je. Problém je v inom, v kvalite vysokoškolského vzdelania, v diskutabilných profiloch bakalárov, ktorí nie sú pripravovaní pre vstup na trh práce, a v nedostatku dopytu po vysokoškolsky vzdelaných absolventoch v slovenskej ekonomike. Naša ekonomika vytvára miesta skôr pre stredoškolsky než vysokoškolsky vzdelané sily. Na druhej strane naše vysoké školy  zároveň ponúkajú nedostatok vysokoškolsky vzdelaných absolventov v odvetviach s rastovým potenciálom (najmä v informačných technológiách).Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Cedefop prináša výsledky prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní dospelých. Stručnú správu prinášame v slovenčine. V podrobnej správe v angličtine odporúčame pozrieť si výsledky o Slovensku.

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Cedefop prináša množstvo informácií umožňujúcich porovnanie dopytu po zručnostiach na Slovensku s EÚ a jej členskými štátmi. V apríli sprístupnil novú stránku, ktorá prináša analýzy online inzerátov pracovných ponúk.

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Stručná správa Cedefopu z júna 2020 o vzdelávaní učňovského typu pre dospelých prináša informácie o možnostiach vzdelávania dospelých takouto formou v krajinách EÚ. Vzdelávanie učňovského typu sa poskytuje rozmanitými spôsobmi a čoraz viac sa sprístupňuje aj dospelým.

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Decembrová stručná správa Cedefopu upozorňuje na myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, diskutovanej aj u nás, spojených so systémom validácie zručností a certifikácie „malých“ kvalifikácií, ktorý ešte len musíme vybudovať, a s flexibilným a bezplatným poradenstvom.

Európsky index zručností (European Skills Index)

Európsky index zručností (European Skills Index)

Cedefop porovnal výkonnosť vzdelávacích a kvalifikačných systémov 31 krajín pomocou Európskeho indexu zručností (ESI). Slovensko získalo 60 bodov zo 100 a kleslo zo 16. miesta v roku 2018 na 19. miesto v roku 2020. Česko získalo 77 bodov a obhájilo 1. miesto.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama