Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Komparatívna štatistika mesiaca – január 2013

21.10.2013, 12:26
Komparatívna štatistika mesiaca – január 2013 V tejto štatistike mesiaca opierajúcej sa o údaje výberového zisťovania pracovných síl Cedefop porovnal vzdelávacie správanie 18 až 24-ročných absolventov všeobecného a odborného prúdu sekundárneho a postsekundárneho vzdelávania. V čom sú tieto údaje zaujímavé pre Slovensko?

V tejto štatistike mesiaca opierajúcej sa o údaje výberového zisťovania pracovných síl sa Cedefop vrátil k údajom špeciálneho modulu výberového zisťovania pracovných síl z roku 2009 (Eurostat, LFS – AHM, 2009), aby porovnal vzdelávacie správanie 18 až 24-ročných absolventov všeobecného a odborného (OVP) prúdu sekundárneho a postsekundárneho vzdelávania (ISCED 3 a 4). V čom je táto štatistika zaujímavá pre Slovensko?
V počte absolventov všeobecného prúdu vzdelávania (svetlomodrý štvorček) je Slovensko s 84 % ďalej sa vzdelávajúcich absolventov v prvej päťke krajín EÚ, vysoko nad priemerom EÚ27 (75 %). Pri absolventoch OVP je Slovensko s 28 % ďalej sa vzdelávajúcich absolventov siedmou „najhoršou“  krajinou, významne  pod priemerom EÚ27 (31 %). Na prvý pohľad si môžeme povedať, že to nie je nič dramatické, veď napr. ekonomicky veľmi úspešné Nemecko vykázalo len 16 % absolventov OVP, ktorí sa v skúmanom čase ďalej vzdelávali, a nakoniec je predsa v povahe veci, že absolventi všeobecného prúdu  pokračujú vo vzdelávaní a vstupujú na trh práce neskôr ako absolventi  OVP, ktorí sa pripravujú na povolanie a vstup na trh práce. Problém je však v tom, že krajiny s „horším“ výsledkom nemajú ani zďaleka taký silný prúd sekundárneho odborného vzdelávania ako Slovensko. Jedinou výnimkou je Nemecko. Avšak Nemecko dlhodobo vykazuje mimoriadne nízku mieru nezamestnanosti mladých ľudí a Slovensko naopak mimoriadne vysokú. Máme teda dvojnásobný problém. Absolventi OVP majú problém sa zamestnať a zároveň nepokračujú ani vo vzdelávaní. Toto však nie sú tie dva problémy, ktoré máme na mysli. Je to jeden a ten istý dlhodobo diskutovaný a zároveň neriešený problém, problém  krízy OVP na Slovensku. Ten druhý problém naopak nediskutujeme a ignorujeme - je ním štruktúra slovenskej ekonomiky a z nej vyplývajúci dopyt po pracovnej sile.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Cedefop realizuje v 10 krajinách projekt zameraný na analýzu a porovnanie kvalifikácií. Výstupom je aj štúdia porovnania kvalifikácií IT technikov a zdravotníckych asistentov.

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Cedefop prináša výsledky prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní dospelých. Stručnú správu prinášame v slovenčine. V podrobnej správe v angličtine odporúčame pozrieť si výsledky o Slovensku.

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Cedefop prináša množstvo informácií umožňujúcich porovnanie dopytu po zručnostiach na Slovensku s EÚ a jej členskými štátmi. V apríli sprístupnil novú stránku, ktorá prináša analýzy online inzerátov pracovných ponúk.

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Stručná správa Cedefopu z júna 2020 o vzdelávaní učňovského typu pre dospelých prináša informácie o možnostiach vzdelávania dospelých takouto formou v krajinách EÚ. Vzdelávanie učňovského typu sa poskytuje rozmanitými spôsobmi a čoraz viac sa sprístupňuje aj dospelým.

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Decembrová stručná správa Cedefopu upozorňuje na myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, diskutovanej aj u nás, spojených so systémom validácie zručností a certifikácie „malých“ kvalifikácií, ktorý ešte len musíme vybudovať, a s flexibilným a bezplatným poradenstvom.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama