Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2012

10.1.2013, 15:41
Komparatívna štatistika mesiaca – december 2012 Decembrová štatistika Cedefopu ukazuje, prečo je na Slovensku dôležité skončiť strednú školu. Až 74 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí nezískali aspoň výučný list (ISCED 3C), bolo v roku 2011 nezamestnaných. Teda asi len štvrtina mladých ľudí s nízkym vzdelaním sa dokázala zamestnať.

Decembrová štatistika Cedefopu ukazuje, prečo je na Slovensku dôležité skončiť strednú školu. Až 74 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí nezískali aspoň výučný list (ISCED 3C), bolo v roku 2011 nezamestnaných. Teda asi len štvrtina mladých ľudí s nízkym vzdelaním sa dokázala zamestnať. Toto je po Bulharsku a Írsku tretí najhorší výsledok spomedzi krajín EÚ. Môžeme sa utešovať tým, že ako vidieť na pravej stupnici a hodnotách vyznačených plným tmavým trojuholníkom (▲), počet mladých ľudí s nízkym vzdelaním je na Slovensku, podobne ako v Česku, Slovinsku a Poľsku, veľmi nízky. Je to len 5 % populácie 18 až 24-ročných, pričom priemer EÚ je 13,5 %. Situácia je však trošku zložitejšia. Tieto údaje sa na Slovensku opierajú o štatistické zisťovanie na vzorke 10250 ubytovaní trvalého charakteru („bytov“) a je možné, že štatistická chyba a prípadné problémy pri výbere „bytov“ do vzorky maskujú vážny problém - disproporčné zastúpenie obyvateľstva rómskej národnosti a rómskeho etnika medzi nízko vzdelanými. Odhady z iných zdrojov naznačujú, že podiel nízko vzdelaných, a teda ťažko zamestnateľných mladých ľudí bez kvalifikácie dosahuje na Slovensku viac než 10 % populácie 18 až 24-ročných. Nech už sú skutočné údaje akékoľvek, Slovensko musí čím skôr vytvoriť ponuku kurzov odborného vzdelávania a prípravy zameraných na výkon profesií menej náročných na úroveň všeobecného vzdelania. Tri roky k výučnému listu sú pre časť mládeže na Slovensku nepochybne pridlhou cestou. Nadobudnutie jednoduchých kvalifikácií vedúcich k zamestnaniu a následne možno i k ďalšiemu štúdiu je alternatívou, po ktorej volajú slovenskí experti už dlhú dobu. Nedávne odporúčania Rady EÚ pre Slovensko snáď pomôžu naštartovať aktivity, ktoré napomôžu riešiť problém, ktorý hrozí prerásť v budúcnosti do vážneho sociálneho konfliktu.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Stručná správa Cedefopu z júna 2020 o vzdelávaní učňovského typu pre dospelých prináša informácie o možnostiach vzdelávania dospelých takouto formou v krajinách EÚ. Vzdelávanie učňovského typu sa poskytuje rozmanitými spôsobmi a čoraz viac sa sprístupňuje aj dospelým.

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Decembrová stručná správa Cedefopu upozorňuje na myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, diskutovanej aj u nás, spojených so systémom validácie zručností a certifikácie „malých“ kvalifikácií, ktorý ešte len musíme vybudovať, a s flexibilným a bezplatným poradenstvom.

Európsky index zručností (European Skills Index)

Európsky index zručností (European Skills Index)

Cedefop porovnal výkonnosť vzdelávacích a kvalifikačných systémov 31 krajín pomocou Európskeho indexu zručností (ESI). Slovensko získalo 60 bodov zo 100 a kleslo zo 16. miesta v roku 2018 na 19. miesto v roku 2020. Česko získalo 77 bodov a obhájilo 1. miesto.

Medzinárodná fotosúťaž #CedefopPhotoAward 2020

Medzinárodná fotosúťaž #CedefopPhotoAward 2020

Cedefop vyhlásil ďalší ročník fotosúťaže #CedefopPhotoAward, v ktorej môžu preukázať svoj talent žiaci v odbornom vzdelávaní a príprave a dospelí v ďalšom vzdelávaní z Európskej únie, Islandu a Nórska. Tematicky je tento ročník zameraný na rozvoj „zelených“ a digitálnych zručností.

Dotazník Európskej komisie o budúcnosti OVP

Dotazník Európskej komisie o budúcnosti OVP

Vyjadrite, prosím, v anonymnom dotazníku svoje názory na vývoj spoločnosti, ekonomiky a odborného vzdelávania a prípravy teraz a v budúcnosti. Odpovede sa očakávajú od pedagógov, zamestnávateľov a iných špecialistov z celej EÚ. Po kliknutí uvidíte sprievodný list k dotazníku.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama