Zmenšiť veľkosť písma Normálna veľkosť písma Zväčšiť veľkosť písma
EN SK


Novinky

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2012

10.1.2013, 15:41
Komparatívna štatistika mesiaca – december 2012 Decembrová štatistika Cedefopu ukazuje, prečo je na Slovensku dôležité skončiť strednú školu. Až 74 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí nezískali aspoň výučný list (ISCED 3C), bolo v roku 2011 nezamestnaných. Teda asi len štvrtina mladých ľudí s nízkym vzdelaním sa dokázala zamestnať.

Decembrová štatistika Cedefopu ukazuje, prečo je na Slovensku dôležité skončiť strednú školu. Až 74 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí nezískali aspoň výučný list (ISCED 3C), bolo v roku 2011 nezamestnaných. Teda asi len štvrtina mladých ľudí s nízkym vzdelaním sa dokázala zamestnať. Toto je po Bulharsku a Írsku tretí najhorší výsledok spomedzi krajín EÚ. Môžeme sa utešovať tým, že ako vidieť na pravej stupnici a hodnotách vyznačených plným tmavým trojuholníkom (▲), počet mladých ľudí s nízkym vzdelaním je na Slovensku, podobne ako v Česku, Slovinsku a Poľsku, veľmi nízky. Je to len 5 % populácie 18 až 24-ročných, pričom priemer EÚ je 13,5 %. Situácia je však trošku zložitejšia. Tieto údaje sa na Slovensku opierajú o štatistické zisťovanie na vzorke 10250 ubytovaní trvalého charakteru („bytov“) a je možné, že štatistická chyba a prípadné problémy pri výbere „bytov“ do vzorky maskujú vážny problém - disproporčné zastúpenie obyvateľstva rómskej národnosti a rómskeho etnika medzi nízko vzdelanými. Odhady z iných zdrojov naznačujú, že podiel nízko vzdelaných, a teda ťažko zamestnateľných mladých ľudí bez kvalifikácie dosahuje na Slovensku viac než 10 % populácie 18 až 24-ročných. Nech už sú skutočné údaje akékoľvek, Slovensko musí čím skôr vytvoriť ponuku kurzov odborného vzdelávania a prípravy zameraných na výkon profesií menej náročných na úroveň všeobecného vzdelania. Tri roky k výučnému listu sú pre časť mládeže na Slovensku nepochybne pridlhou cestou. Nadobudnutie jednoduchých kvalifikácií vedúcich k zamestnaniu a následne možno i k ďalšiemu štúdiu je alternatívou, po ktorej volajú slovenskí experti už dlhú dobu. Nedávne odporúčania Rady EÚ pre Slovensko snáď pomôžu naštartovať aktivity, ktoré napomôžu riešiť problém, ktorý hrozí prerásť v budúcnosti do vážneho sociálneho konfliktu.Novinky Subscribe to RSS feed of this country

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Cedefop realizuje v 10 krajinách projekt zameraný na analýzu a porovnanie kvalifikácií. Výstupom je aj štúdia porovnania kvalifikácií IT technikov a zdravotníckych asistentov.

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Cedefop prináša výsledky prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní dospelých. Stručnú správu prinášame v slovenčine. V podrobnej správe v angličtine odporúčame pozrieť si výsledky o Slovensku.

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Nové informácie o trhu práce v EÚ i na Slovensku

Cedefop prináša množstvo informácií umožňujúcich porovnanie dopytu po zručnostiach na Slovensku s EÚ a jej členskými štátmi. V apríli sprístupnil novú stránku, ktorá prináša analýzy online inzerátov pracovných ponúk.

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu pre dospelých

Stručná správa Cedefopu z júna 2020 o vzdelávaní učňovského typu pre dospelých prináša informácie o možnostiach vzdelávania dospelých takouto formou v krajinách EÚ. Vzdelávanie učňovského typu sa poskytuje rozmanitými spôsobmi a čoraz viac sa sprístupňuje aj dospelým.

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Odporúčania Európskej komisie na podporu učiacich sa

Decembrová stručná správa Cedefopu upozorňuje na myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, diskutovanej aj u nás, spojených so systémom validácie zručností a certifikácie „malých“ kvalifikácií, ktorý ešte len musíme vybudovať, a s flexibilným a bezplatným poradenstvom.

archív noviniek

Novinky zo siete

Kliknutím na nadpis Novinky zo siete sa dostanete do sekcie poskytujúcej spoločný priestor pre novinky z vybraných krajín EÚ, predovšetkým od našich susedov.

Ak Vás zaujímajú informácie aj z iných krajín siete ReferNet, kontakty na všetky partnerské krajiny nájdete tu.

VET Europe Database VET in Europe VET National News VET Bibliographic Database Skills Panorama